Aktualnie dostępne projekty:

Energetyka Zdywersyfikowana Z O.O. – koncesyjna/wykonawcza

Rodzaj inwestycji Udziałowiec spółki Z O.O.
Dostęp 60% spółki
1% Spółki w fazie finansowania wstępnego, włączone koszty operacyjne i wynagrodzenie dyrektora1. 5500 PLN
Oczekiwane zyski Udziałowca Do wglądu w materiałach biznesowych
Oczekiwania na zyski 12-36 miesięcy
Start Water Energy Locations LLC./Z O.O. Zebranie całości lub połowy kapitału. Czas maksymalnie do czerwca 2016 roku.

1 Wynagrodzenie Dyrektora w pierwszym roku działalności Spółki to 40PLN miesięcznie brutto, przypadające na własność 1% spółki, wpłacone przez każdego Udziałowca w formie wpłaty rocznej. Zakup udziałów będzie powiększony o kwotę należnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Dyrektora rośnie zgodnie z warunkami umowy, tylko w momencie uzyskania odpowiednich wyników finansowych Spółki.

Opis Spółki:

Energetyka Zdywersyfikowana Z O.O., to spółka poszukująca lokalizacji i realizująca przedsięwzięcia energetyczne pozyskiwania energii naturalnej. Podstawowymi podmiotami zainteresowania jest energetyka geotermalna niskotemperaturowa(wykorzystanie nowoczesnych instalacji pomp ciepła pozwala uzyskać dobre wyniki produkcji energii z temperatur rzędu 18-25oC) i produkcja biomasy drzewnej(szczególnie interesuje nas Paulownia i jej odmiany plantacyjne z możliwością przeznaczenia w kierunku produkcji drewna opałowego, węgla drzewnego i gazu drzewnego).

Więcej informacji przedstawiamy w materiałach biznesowych.

Innowacyjność Spółki:

Spółka ma za zadanie podejść kompleksowo do wykorzystania potencjału każdej wyselekcjonowanej lokalizacji. Z jednej strony wykorzystanie zasobów termalnych ziemi, z drugiej rozwój plantacji energetycznych na powierzchni powinno przynieść bardzo korzystny bilans energetyczny przedsięwzięć. Tym samym, duże ilości potencjalnie wytworzonej energii mogą posłużyć do wykorzystania w kolejnych projektach biznesowych(produkcja szklarniowa, małe ośrodki geotermalne i inne….).