Aktualnie dostępne projekty:

Liger Energy LLC. – poszukiwawczy

1% spółki – 6740PLN

Rodzaj inwestycji Udziałowiec spółki LLC
Kapitał początkowy Spółki 640 000PLN
Dostęp 95% spółki
1% Spółki w fazie finansowania wstępnego, włączone koszty operacyjne i wynagrodzenie dyrektora3. 7300 PLN
II faza finansowania spółki Po trafieniach w ropę, Inwestor zobowiązuje się do dofinansowania spółki na poziomie kolejnych 7 tyś – 8 tyś PLN. Dodatkowy budżet zostanie wydany na uzbrojenie odwiertów.
Oczekiwane zyski Udziałowca 1% – 6% miesięcznie z zainwestowanej kwoty
Start Liger Energy LLC. Zebranie całości lub połowy kapitału. Czas maksymalnie do września 2015 roku.

3 Wynagrodzenie Dyrektora w pierwszym roku działalności Spółki to 40PLN miesięcznie brutto, przypadające na własność 1% spółki, wpłacone przez każdego Udziałowca w formie wpłaty rocznej. Zakup udziałów będzie powiększony o kwotę należnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Dyrektora rośnie zgodnie z warunkami umowy, tylko w momencie uzyskania odpowiednich wyników finansowych Spółki.

Opis Spółki:

Liger Energy LLC., realizować będzie wiercenia poszukiwawczo-eksploatacyjne w rejonach intensywnego wydobycia ropy naftowej. Nadrzędnym celem spółki jest generowanie zysku ze zrealizowanych inwestycji w segmencie ropa/gaz wypłacanych w formie dywidendy z nabytych praw do wydobycia surowców „mineral right”. Zaangażowanie środków inwestycyjnych wynika z analizy potencjału zysku do ryzyka inwestycyjnego. Celem spółki jest samodzielny zakup wierceń eksploatacyjnych początkowo w Kentucky, później w innych rejonach USA. Współpracujemy z Partnerem, który ma blisko 90% skuteczność w realizowanych odwiertach.

Oczekiwania Inwestora:

Zaangażowanie w długoletni „projekt” biznesowy, w formie zakupu udziałów, z zakładanym zyskiem Inwestora w granicach 2%-6% miesięcznie z zainwestowanej kwoty, w zależności od ceny surowców i aktualnej eksploatacji. Budżet Spółki przewiduje przeznaczenie części zysków na rozwój i zaangażowanie w kolejne projekty.

Pierwszy projekt w zarysie:

Podmiotem tego działania jest zakup 4 wierceń poszukiwawczych w rejonach intensywnego wydobycia surowców energetycznych. Zlokalizowanie surowców pozwoli rozwijać pojedyncze „studnie eksploatacyjne” w małe pola naftowe(do 3-4 odwiertów na jednym polu naftowym).

Trafienie i uzyskanie dobrego wyniku eksploatacyjnego spowoduje uzbrojenie odwiertu w infrastrukturę wydobywczą i realizację kolejnego odwiertu.

W ten sposób chcemy znaleźć dwie dobre lokalizacje na których początkowo będą działały po dwa odwierty.

Koszt pojedynczego odwiertu:
Wiercenia + testy(na 800m głębokości) od 30 000$ do 50 000$
Uzbrojenie odwiertu od 50 000$ do 70 000$

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dokumentów dla Udziałowców i biznesplanów spółki.

Liger Machinery Park LLC.

Park Maszynowy

1% spółki – 16 000PLN

Rodzaj inwestycji Udziałowiec spółki LLC
Kapitał początkowy Spółki 1 520 000PLN
Dostęp 95% spółki
1% Spółki w fazie finansowania wstępnego, włączone koszty operacyjne i wynagrodzenie dyrektora4. 16 480 PLN
II faza finansowania spółki Po wyborze maszyny i negocjacjach ceny, nastąpi dopłata kapitałowa uzupełniająca inwestycję i podnosząca wartość Spółki. Oceniamy potrzebę dokapitalizowania spółki na dodatkowe od 5000PLN do 16 000PLN.
III faza finansowania spółki Od momentu utworzenia Spółki do osiągnięcia dodatniego bilansu finansowego, Udziałowiec będzie zobowiązany do finansowania kosztów Spółki. Szacujemy potrzebę finansowania na poziomie 500 PLN miesięcznie przez pierwsze 6-9 miesięcy pracy Spółki. Chodzi o wynagrodzenie wiertników lub koszt leasingu załogi.
Oczekiwane zyski Udziałowca 1% – 5% miesięcznie z zainwestowanej kwoty
Start Liger Energy LLC. Zebranie całości lub połowy kapitału. Czas maksymalnie do sierpnia 2016 roku.

4 Wynagrodzenie Dyrektora w pierwszym roku działalności Spółki to 40PLN miesięcznie brutto, przypadające na własność 1% spółki, wpłacone przez każdego Udziałowca w formie wpłaty rocznej. Zakup udziałów będzie powiększony o kwotę należnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Dyrektora rośnie zgodnie z warunkami umowy, tylko w momencie uzyskania odpowiednich wyników finansowych Spółki.

Celem Spółki jest zakup majątku w postaci mobilnej maszyny wiertniczej o zasięgu wierceń do 1500 – 2500 metrów i stworzenie lub leasingowanie załogi i obsługi wiertnicy. Interesują nas duże maszyny wiertnicze o dobrych możliwościach trakcyjnych. Maszyny np. Atlas Copco, Ingersoll-Rand, CAT, lub innych firm specjalizujących się w produkcji dużego sprzętu wiertniczego.

Zabezpieczeniem Spółki jest zakupiony majątek.

Spółka czerpać będzie zyski z realizacji komercyjnych wierceń poszukiwawczych w segmencie złóż: ropy, gazu ziemnego, wód geotermalnych, wód źródlanych, lub dzierżawy sprzętu wiertniczego.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dokumentów dla Udziałowców i biznesplanów spółki.

Inne Spółki LLC. – poszukiwawczy/Modernizacyjny

Jeżeli interesuje Państwa możliwość zainwestowania w inne projekty, przygotujemy je dla Państwa.